Viktigt med frisk inomhusluft

göra en ovk-besiktning i Stockholm

Visste du att frisk luft inomhus är mycket viktig? Vi spenderar alltmer tid inomhus. Under sommaren, våren och hösten är det bättre, då vistas vi mer utomhus, men under den långa vintern är vi inne.

Av den anledningen är det viktigt med en bra inomhusluft. Både för vår egen del och även för att huset ska må bra. För att veta säkert att luften är tillräckligt bra bör den helst bytas ut ständigt, skriver Boverket på sin hemsida.

För en tillräckligt syrerik inomhusluft bör alla:

  • ha rätt ventilationssystem som är tillräcklig för alla boende
  • bygga med genomtänkt byggmaterial av hög kvalitet
  • bygga huset med hög fuktsäkerhet

Dålig luft är dåligt för hus och människor

En bra ventilation ger en bra hälsa medan en dålig ventilation ger en dålig hälsa hos människor OCH hus. Om ventilationen inte är tillräckligt bra så kan huset drabbas av fukt, som kan leda till mögel. Och alla de boende kan bli dåliga på grund av dålig ventilation.

Om du är osäker hur bra ventilationen är i ert hus kan ni alltid anlita en VVS-firma som mäter inomhusluften eller om det är länge sedan som ni gjorde en OVK-besiktning, så kanske ni bör göra en sådan i fastigheten. Endast efter det vet ni om inomhusluften är tillräckligt bra.